Kursy i szkolenia dla mamy bezpłatne - wtym opieka nad dzieckiem

Województwo: Małopolskie Miasto: Nowy Targ 49°28'39"N 20°1'56"N

Rodzaj oferty:
Zaofiaruję

Opis oferty

Zapraszamy do udziału w małopolskim projekcie: „Zdobądź własny szczyt - nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem główny naszych działań jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zamieszkałych w powiecie Nowotarskim. Kto może uczestniczyć: · Osoby bezrobotne, · Osoby korzystające z pomocy MOPS, · Osoby korzystające z pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, · Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (z niepełnosprawnością orzeczoną) · Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, · Osoby z rodzin wielodzietnych (3+), · Osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami natury psychicznej, · Osoby dotknięte bezrobociem rodzinnym, · Osoby opiekujące się osobą zależną, · Osoby zagrożone wykluczeniem z powodu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, · Osoby bezdomne. W ramach projektu oferujemy różnorodne i kompleksowe formy wsparcia: · Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, · Budowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), · Indywidualne i/lub grupowe spotkania z psychologiem, · Spotkania z trenerem zatrudnienia wspieranego, · Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, · Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i aktywizacyjne, · Kursy i szkolenia zawodowe (podnoszące już posiadane kwalifikacje lub umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji), · Wizyty u specjalistów (prawnika, wizażysty, lekarza, terapeuta, mediator), · Kurs komputerowy ECDL Base, z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe · Kurs nauki języka obcego z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe · Płatne staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia * zwrot opieki na dzieckiem do lat 3 Informacje i szczegóły: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o Doradca: Paulina Pierzga - , Rekruter: Krzysztof Sondej- Projekt nr: RPMP.09.01.02-12-0120/16, pt.: „Zdobądź własny szczyt – nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej” Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP: 6790005117 REGON:

Data dodania:

Podobne Podobne ogłoszenia

Ogłoszenia podobne do Kursy i szkolenia dla mamy bezpłatne - wtym opieka nad dzieckiem w niematerialnej w Nowym Targu.

Brak zdjęcia

Pomoc dla samotnej mamy z dzieckiem

| Warszawa, Cały kraj

Brak zdjęcia

pomoc dla mamy i niemowlaka

| Częstochowa, Śląskie

Brak zdjęcia

pomoc dla samotne mamy i 2dzieci

| Trójmiasto, Pomorskie | Przyjmę

Brak zdjęcia

Pomoc dla mnie i mojej mamy i siostry

| Myszków, Cały kraj | Przyjmę

Brak zdjęcia

Zwracam sie o pomoc dla siebie Mamy i Coreczki

| Zielona Góra, Cały kraj | Przyjmę